Oppimistavoitteet valmistavaan

Opetan suomea luokilla 3- 6. Tässä ovat päätavoitteet valmistavalle vuodelle. Tarkoituksena on kopioida tiedosto A3-kokoisena. Jokainen oppilas säilyttää omaansa pulpettinsa läpinäkyvän alustan alla. Saavutetut tavoitteet merkitään sitten värittämällä.

Perusoppimateriaalina käytän kirjaa Onni ja Anna Opin suomea. Siinä on 10 osaa ja ne ovat tiedostossa vasemmalla. Numero väritetään, kun koko osio on valmis. Osatavoitteet ovat keskellä. Väritys tehdään sitten osissa. Oikean reunan numerot ovat viikkomääriä, joilla tavoitteisiin pyritään. Laittaisinko mahdollisesti itse tarran aina saavutetun viikkomäärän päälle?

Voit halutessasi ladata tiedoston itsellesi alta. Tiedostoa voit muokata omaan materiaaliisi sopivaksi tai sitten ihan hyödyntää virikkeenä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s